Privacy Verklaring

Privacy verklaring Hoveniersbedrijf  en Aannemingsbedrijf de Bart

 

Hoveniersbedrijf en Aannemingsbedrijf de Bart verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacy Verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG). Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/ algemene-informatie-avg. Hoveniersbedrijf en Aannemingsbedrijf de Bart verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Hoveniersbedrijf en Aannemingsbedrijf de Bart en de door contactaanvragen en via mail verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Hoveniersbedrijf en Aannemingsbedrijf de Bart behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verzamelen Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, telefoon en bij een bezoek aan ons bedrijf. Hoveniersbedrijf en Aannemingsbedrijf de Bart verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Wij kunnen deze data niet herleiden tot een pc of individu. Voorbeelden van cookies die wij verzamelen zijn standaard cookies, cookies voor Google Analytics en Social Media.

Beveiliging

Hoveniersbedrijf en Aannemingsbedrijf de Bart heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Bel dan 033-2864234 of mail naar info@debart.nl.

 

Meer weten over ons bedrijf?

Hoveniersbedrijf de Bart helpt u graag met uw tuin of (bedrijfs)terrein. We zorgen er graag voor dat u hier geen omkijken meer naar heeft en u kunt genieten van een mooie en praktische plek. Meer weten? Lees dan alles over ons Hoveniersbedrijf of Aannemingsbedrijf.